הנושא: אנשים
  פתגמים מאוירים

  פתגמים
  אדם נבחן איך הוא מקבל דברים ואיך הוא מחזירם.
   
  אדם שמרבית חייו הקדים את זמנו גם מותו יבוא בטרם עת
   
  אם הכרזת מלחמה על עצמך והפסדת הניצחון כולו שלך
   
  אם הכרזת מלחמה על עצמך וניצחת אל תזמין את עצמך לחגיגת הניצחון
   
  אם הכרזת על עצמך מלחמה והיא לא הוכרעה, רצוי שתמנע מעוד מלחמות
   
  בתחילה האדם כובש אותה ובסוף היא אוספת אותו.
   
  גדל הרוח מגזים בחולשותיו והקנאי בחולשותיך
   
  גדל הרוח מגזים בחולשותיו והשפל ביתרונותיו.
   
  גודלם של בגדי הים מעלה את החשד שהם עוצבו בידי יצרני משחות שזוף
   
  גיל הישיבה-הגיל בו מרבית הישגיך נוצרים בישיבה.
   
  גיל העמידה - הגיל בו מרבית הישגיך נוצרים בישיבה
   
  גם אנשים עם לב קטן יכולים לגלות רוחב לב מפתיע
   
  גם בסימפוניה של רעש אפשר לשמוע את הניגון
   
  גרעין של מציאות במעטפת של קוסמטיקה
   
  דבר אחד שהוא יותר קשה מלהיות בנו של אב יוצא דופן זה להיות אביו של בן יוצא דופן
   
  דבר בפה ואהב בלב מאשר להיפך
   
  דע כל אדם מספיק כדי לדעת אם כדאי להכירו טוב יותר.
   
  דע כל עמית מספיק כדי לדעת אם תרצה להתעמת איתו
   
  האדם אינו אומלל כפי שהוא חושב ואינו מאושר כפי שהוא קיווה
   
  האדם נמדד באיך הוא נלחם בדעה קדומה ואיך למען דעה מקדימה
   
  האדם נמדד באיך שהוא נכנס לריב ואיך הוא יוצא ממנו
   
  האופי נותן לאישה יופי שהזמן לא יכול לקחת
   
  הברק של היופי פוגע כמו רעם
   
  ההבדל בין אדם אדם גבוה לבין בעל שיעור קומה הוא כיצד כל אחד נושא את קומתו
   
  הויכוחים הגדולים יסודם בדברים הקטנים .
   
  הזהיר נשמר במחדליו והחכם במעשיו
   
  מזל – משהו שיכול גם להוליד אותך וגם אתה יכול להוליד אותו
   
קטגוריות
פתגם לכל עט - רח' התבור 25, נס ציונה. טל': 054-4438888